Son Dakika yeni KHK yayımlandı! Binlerce kişiye ihraç

Son Dakika yeni KHK yayımlandı! Binlerce kişiye ihraç

Son Dakika Güncel Haberler

Son Dakika yeni KHK yayımlandı! Binlerce kişiye ihraç
Son Dakika yeni KHK yayımlandı! Binlerce kişiye ihraç Editör

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade  edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,  Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbi?rler Alınması Hakkında  KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. OHAL kapsamında bazı tedbirler alınması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 5 Haziran'da kararlaştırılmıştı.

Görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekler
 
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli  güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara  üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve listede yer  alan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.

 
Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında  ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.
 
Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın  rütbe veya memuriyetleri alınacak ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata  yeniden kabul edilmeyecekler. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekler,  doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler.
 
Bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul,  komisyon, yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeliği, sair görevleri de sona  ermiş sayılacak.
 
Pasaportları iptal edilecek
 
Ayrıca silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot  lisansları iptal edilecek, bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf  lojmanlarından da 15 gün içinde tahliye edilecek.
 
Özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı  olamayacaklar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport  birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince  pasaportlar iptal edilecek.
 
Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları  büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam, benzeri meslek adlarını ve  sıfatlarını kullanamayacaklar, bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak  sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.
 
 İade hükümleri
 
İlgili Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, tüm hüküm ve sonuçlarıyla  birlikte ilgili KHK'nin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış  sayılacak.
 
Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün  içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak.
 
Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları  tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve  sosyal hakları ödenecek.
 
Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir  tazminat talebinde bulunamayacak.
 
Personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte  bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık  derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine  getirilebilecek.
 
Rütbesi alınan emekli TSK personeli
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle  emekli olan, silahlı kuvvetlerden ayırma cezası alan, devlet memurluğundan  çıkarılan, sözleşmeleri feshedilen, müstafi sayılan veya istifa eden subay,  sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, devlet memuru, işçi, uzman  erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile haklarında işlem tesis edilenlerden, terör  örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı  faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,  mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen, listede  yer alanların rütbeleri alınacak ve emekli kimlikleri iptal edilecek.
 
Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya  dolaylı görevlendirilemeyecek.
 
Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve  sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan  haklardan yararlanamayacak.
 
Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul,  komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair  görevleri de sona ermiş sayılacak.

Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına  ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve  çalışanı olamayacaklar.
 
Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler
 
İlgili KHK hükümleri, söz konusu dernek bakımından tüm hüküm ve  sonuçlarıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak  üzere ortadan kalkmış sayılacak. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri  Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca yerine getirilecek.
 
Yurt dışında öğrenim görenler
 
Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi  öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli  güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara  aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve listede yer alanların
öğrencilikle ilişikleri kesildi.
 
Bunların gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri  yapılamayacak ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve  derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.
 
İlgili KHK hükümleri, bu kişi bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla  birlikte ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan  kalkmış sayılacak.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan tiyatroda kavga etti
Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan tiyatroda kavga etti
Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su
Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su