KUVVETLİ TİCARET BAĞLARI

İsrail'in, Körfez ülkeleri ile Irak'ın dışarıya ihraç ettiği malların İsrail limanları üzerinden nakliyatının yapılması için El-Celil bölgesinde ticari sınır kapısı açacağı duyuruldu.

Söz konusu Arap ülkeleri arasında sadece Ürdün'ün, (1994'te iki devlet arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda) İsrail'le bağlantısı bulunuyor. Bu demiryolu projesi kapsamında inşa edilecek olan tünel ve köprüler ile ülkelerin birbirine bağlanması, ağın genişletilmesi hedefleniyor.

İSRAİL İLE ARAPLARIN FLÖRTÜ

Trump'ın ABD Suudi Arabistan ziyareti sonrasında gelen Suudi Arabistan-İsrail eksenindeki diyalog, bir anda coğrafyaya yayılmış, Orta Doğu ve Körfez'de kirli bir İsrail ittifakı ortaya çıkmış oldu.

İttifak öyle bir noktaya geldi ki, zamanında Osmanlı'ya ait olan ve hilafet tarafından yaptırılan hicaz yolunun, Siyonist İsrail devletine yaptırılması planlanıyor.