İşte yeni ekonomi yönetiminin kodları

Ekonomi yönetimi işe hızlı başladı. Enflasyonda tek hane, büyüme ve istihdam, yüksek ihracat, faizin maliyete etkisinin azaltılması, dijital dönüşüm ve teknoloji en temel hedefler olarak açıklandı...

İşte yeni ekonomi yönetiminin kodları
İşte yeni ekonomi yönetiminin kodları Editör
Advert

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne resmen geçti. Ekonomide beklenti çok yüksek. Bakanlık sayısının azaltılması ve yeni sistemle bürokrasinin azalması, karar alma sürecinin hızlanması en önemli beklentiler arasında. Yeni dönemde hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modeli hedefleniyor.

Vatandaşların ihtiyaçları çerçevesinde şekillenen, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir işleyiş geçerli olacak, bürokrasi azalacak. Bu yolla da 2023 ve ötesine uzanan hedefler ivme kazanacak.

Yeni hükümet sisteminde güçlü Meclis ve güçlü hükümet yapısıyla mevzuatın daha açık ve öngörülebilir olduğu, iş ve yatırım ortamının daha da iyileştirildiği, fikri mülkiyet haklarının daha da güçlendirildiği, özel sektörün önünü açacak fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarının sürdürüldüğü güçlü bir ekonomik yapı tesis edilecek.

Yenilikçi ve girişimci özel sektör öncülüğünde büyümeye devam edecek. Kaynaklar üretken alanlara daha fazla yönlendirerek dışa açık bir ekonomi olarak her alanda rekabetçilik geliştirilecek. Katılım bankacılığı daha hızlı geliştirilerek işletmelerin sermaye piyasasını daha aktif kullanmaları sağlanacak.

Teknolojik gelişimin artırılmasına yönelik destekler çeşitlendirilirken, işgücüne katılım ve nitelikli istihdam artırılacak. Bu doğrultuda eğitimde niteliğin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Enflasyonda tek hane

Geçtiğimiz ay yüzde 15,3 ile 15 yılın en yüksek enflasyon rakamının açıklanmasının ardından bu alanda yoğunlaşma artırılacak. Uygulanacak politikalar ile enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesi için çaba sarf edilecek. Enflasyona neden olan yapısal ve konjonktürel katılıklar azaltılacak. Ekonomide bir diğer önemli gündem maddesi de cari açığın yapısal sorun olmaktan çıkarılması olacak.

Takip edilecek büyüme modeliyle, ithalata olan bağımlılık azaltılarak cari açığın düşmesi sağlanacak. İç ve dış ticaret ağları genişletilecek. İş ve yatırım ortamı büyümeye daha fazla destek verecek şeklide geliştirilerek, kolaylaştırılacak. Bu doğrultuda teşvik mevzuatı sadeleştirecek. Gereksiz işlem maliyetlerini ortadan kaldıracak tedbirler alınacak.

İhracata hız verilecek

İhracata hız kazandırılması hedefleniyor. 2023 yılında toplam ihracatın 420 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bunun için ihracatı 100 milyon doların altında kalan illerde özellikle genç girişimcileri ihracatçı yapmak ve yeni ihracatçılar çıkarmak üzere ihracat destek ofisleri kurulacak. Bu kapsamda eğitim programları düzenlenerek firmalar sertifikalandırılacak.

Eximbank’ın ödenmiş sermayesi artırılacak. Bankanın toplam kredi hacminin 2 katına çıkarılarak 80 milyar dolara yükseltilmesi bekleniyor. Türkiye ticaret merkezlerinin sayısı 40’a çıkarılacak. Daha önce İran ve Rusya gibi birçok ülkeyle gündeme gelen dış ticarette yerel para kullanımı konusunda adımlar atılacak.

Döviz piyasası yakın takipte

Yeni ekonomi sisteminde, para politikasının, maliye politikasıyla eşgüdüm içerisinde sürdürülmesine devam edilecek. Merkez Bankasının para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek. Enflasyon hedefleri, üçer yıllık vadeler için belirlenmeye devam edilecek.

Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek. Döviz piyasaları yakından takip edilerek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılacak. Maliye politikası fiyat istikrarının sağlanmasında destekleyici unsur olacak. Kamu tarafından yönetilen fiyatlar ve vergi ayarlamaları enflasyon tahmin ve hedefleri ile uyumlu olacak. Faiz baskısı da mali enstrümanlar geliştirilerek azaltılacak.

BÜYÜK HEDEFE DEV ADIMLAR

¥ Büyüme ve istihdam
Yeni dönem, büyüme ve dolayısıyla istihdam için atılım dönemi olacak. Yüksek ve sürdürülebilir büyüme anlayışı hayata geçecek. Potansiyel büyümeyi yukarı çekecek şekilde beşeri sermaye, teknolojik yetkinlikler, kurumsal kapasite artışı öncelikli olacak. Makroekonomik istikrar güçlendirilecek, bir taraftan da mali disiplin sürdürülerek finansal piyasalardaki derinleşme artırılacak.

¥ Dijital dönüşüm
 Yeni dönem ekonomik performansın mikro reformlarla taçlandırıldığı bir dönem olacak. İş ve yatırım ortamı daha da iyileştirilerek işletmelerin desteklenmesi amacıyla yenilikçi politika ve uygulamaları hayata geçirilecek. Özel sektör öncülüğünde verimlilik artışına dayalı büyüme stratejisi daha güçlü bir şekilde uygulanacak.  Rekabet gücünün yüksek olduğu geleneksel sektörlerin dijital dönüşümü sağlanacak.

¥ Mali disiplin
 Ekonominin en önemli çıpası olan mali disiplinden taviz verilmeyecek. Kamu harcamalarının toplam millî gelir içindeki payının artmamasına ve böylelikle kamunun özel sektörü dışlayıcı etkisinin en aza indirilmesine dikkat edilecek. Vergi daha çok tabana yayılacak. Finansal sektörün tamamında fon maliyetleri düşürülerek, üretken ve istihdam dostu yatırımlar teşvik edilecek.

¥ KOBİ’ler üretecek
Yeni dönemde daha yüksek teknoloji üreten dış yatırımın çekilmesi hedefleniyor. KOBİ’lerin de verimlilik ve üretkenliği artırılacak. Bunun için finansmana erişim kolaylaştırılırken, dijital dönüşümleri desteklenecek.

¥ KGF ile destek
Finansal sektör, reel kesimi daha çok destekleyecek. Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu öncelikle yatırım ve ihracatın desteklenmesinde kullanılacak. Türkiye Varlık Fonu’nun finansal piyasalardaki etkinliği de artırılacak. Yatırımların uzun vadeli desteklenmesi için kalkınma bankacılığı teknolojik girişim bankasına dönüşecek. Teknolojik gelişmeler için ihtiyaca göre ödeme sistemi geliştirilecek.

¥ İsrafa son
Daha önce azaltılan kamuda taşıt ve bina kullanımı, yeni esaslarla kontrol altında tutulacak, israf önlenecek. Zorunlu hâller dışında kamu binası yapımına izin verilmeyecek. Vergi kanunlarında reform yapılacak.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
RESMEN NEFES KESİYOR! ŞEYMA, ACUN'A NİSPET YAPMAYA DOYAMADI
RESMEN NEFES KESİYOR! ŞEYMA, ACUN'A NİSPET YAPMAYA DOYAMADI
ATEŞLİ ŞARKICIDAN OLAY PAYLAŞIM: AMAN TANRIM, YANLIŞ BEDEN SÜTYEN TAKIYORMUŞUM!
ATEŞLİ ŞARKICIDAN OLAY PAYLAŞIM: AMAN TANRIM, YANLIŞ BEDEN SÜTYEN TAKIYORMUŞUM!